در بیشتر موارد مادربرد برای مشکلاتی که ناشی از قطعات دیگر است مقصر شناخته می شود. معمولاً مشکلات مربوط به مادربرد کمتر پیش می آید. ( البته این برای بازار فعلی ایران خیلی صدق نمی کند) بنابراین باید مشکل اصلی را پیدا کرد.در اینجا لیستی از آزمایشهایی است که از مادربرد رفع اتهام می کند.

آیا حداقل چیزهای که برای بوت شدن کامپیوتر لازم است وجود دارند؟


ادامه در ادامه مطلب


ادامه مطلب ...